Warning: Undefined array key "undersida2" in /customers/7/9/1/duab.net/httpd.www/duab.php on line 16
Ser du den här rutan använder du dig av gamla Netscape version 4!
Just den versionen har stora problem med att visa hemsidor som det var tänkt och du rekommenderas att uppgradera din webläsare till en nyare variant:
Ladda hem nyare Netscape
Du bör byta till en nyare webläsare innan du fortsätter att läsa den här hemsidan!

MVH Dynamisk Utveckling
DUAB
Arbetsmodeller

Hur lägger man då upp en sådan process? Det finns många sätt, men de vi brukar tillämpa är:
 • "Nuläge, vision, handlingsplan"
  • Hela eller delar av personalen träffas en dag för att gemensamt komma fram till var man står idag.
   • Företagets starka och svaga sidor.
   • Framgångsfaktorer
   • Omvärlden
   Samma personal träffas igen om 2-3 veckor och enas om hur man vill att framtiden ska se ut (kanske 5 år fram i tiden), Visionen.

   När man vet skillnaden mellan Nuläget och Visionen är det dags att enas om vilka som blir de första stegen och vilka som tar ansvaret för vad, Handlingsplanen.
 • Balanserat styrkort
  • En förträfflig arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt fokusera på olika delar av verksamheten.
  • Man utgår från organisationens vision
  • Skapar en (eller omprövar befintlig) affärsidé, som ska leda mot visionen
  • Bestämmer vilka områden man bör fokusera på i verksamheten
  • Fastställer strategiska mål inom varje fokusområde
  • Enas om vilka framgångsfaktorerna är inom varje fokusområde
  • Funderar över vilka nyckeltal som kan vara lämpliga som mätinstrument
  • Vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas
Vi utgår från vilket behov våra uppdragsgivare har och diskuterar fram om någon av dessa två alternativ kan var lämpligt. I annat fall hittar vi alltid ett upplägg som passar.