Warning: Undefined array key "undersida2" in /customers/7/9/1/duab.net/httpd.www/duab.php on line 16
Ser du den här rutan använder du dig av gamla Netscape version 4!
Just den versionen har stora problem med att visa hemsidor som det var tänkt och du rekommenderas att uppgradera din webläsare till en nyare variant:
Ladda hem nyare Netscape
Du bör byta till en nyare webläsare innan du fortsätter att läsa den här hemsidan!

MVH Dynamisk Utveckling
DUAB
Referenser

Lena Larsson Smålands Turism AB
http://www.visit-smaland.com
"Smålands Turism AB har anlitat Stefan Holm vid flera tillfällen. Dels i samband med ekonomiutbildning för turistbyråpersonal och personal vid det egna bolaget. Vi har också haft nöjet att få ha Stefan med oss vid genomförande av Mål 3 - och framtagande av Handlingsplaner ute på våra turistbyråer i länet.
Vid några tillfällen har jag också personligen träffat Stefan för att "bolla" lite olika ledarskapsfrågor.
Jag och övriga inom turismen i länet trivs bra med Stefan som strateg, analytiker och inte minst stora engagemang i sina uppdrag. Han tillför kunskap och synpunkter som vi har haft stor nytta av. Vi kommer säkert att anlita honom igen!"
Lena Larsson
VD
Roy Blom Företagsservice i Hallstahammar AB
http://www.ftgservice.se
Betraktelse över "Mål-3" projekt
Vi startade vårt företag år 1981 i nischen redovisning. Bolaget har utvecklats med tiden och har växt och vi är numera 11 anställda. Under tiden expansion var honnörsord kom tyvärr personalvården i andra hand. I takt med att företaget utvecklades var det oerhört väsentligt att takten stämde överens med personalens uppfattning. För att få denna taktkänsla kom vi att utnyttja Mål-3 projektet som en språngbräda. Vi var i företaget överens om att vi inte skulle leda projektet själva utan köpa en extern konsult. Genom mitt engagemang i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har jag haft förmånen att lära känna Stefan Holm, på dåvarande Ekonomibyrån AB. Eftersom jag vet att han sysslar med företagsutveckling föll det sig naturligt att anlita honom för att leda vårt projekt.
Stefan Holm har en sällsynt förmåga att locka fram samtliga deltagares synpunkter, upplevelser, engagemang och känslor. För vårt företag har beslutet med Mål-3 och Stefan Holm varit ett stort lyft. Vi har fått en mycket engagerad personal, en teamkänsla som är väsentlig, medarbetarna känner att de är med påverkar på ett annat sätt än tidigare, vi har högt i tak och dessutom trevligt tillsammans på arbetet. Vi har också märkt en påtaglig lönsamhetsförbättring efter projektet. Genom Stefans utmärkta kryssning i känsliga frågor kom allt fram som legat och grott och har numera lyfts bort. All vår personal uppskattar Stefans förmåga att få alla att uttala sin mening, mer eller mindre.
Vi har dessutom haft uppföljningsträff på vårt Mål-3 projekt två år i rad där Stefan kommit och varit ledare för denna. Även detta initiativ har betytt mycket för vår gemensamma utveckling och inte minst för företaget.
Jag hoppas fler passar på tillfället och utvecklar sitt företag och med Stefan Holm bakom rodret kan det bara bli framgångsrikt.
Med bästa hälsningar

Roy Blom
Lars-Åke Sigfridsson Njudungsgymnasiet
http://www2.vetlanda.se/njudung/
"På Njudungsgymnasiet i Vetlanda driver vi en försöksverksamhet med en lokal styrelse med elevmajoritet, LOSE.
Ett omfattande projekt, som drivs av LOSE sedan slutet av 2002, är Ökad Trivsel. Syftet med projektet är att ytterligare förbättra verksamheten genom att involvera elever och personal i åtgärder som utvecklar skolan. I projektet har vi under hela tiden samverkat med Stefan Holm, Dynamisk Utveckling AB.
Stefan har på ett utmärkt sätt arbetat som samtalsledare för grupper, lett projektmöten och strukturerat arbetet i projektet. Han har bidragit med många kreativa idéer, nya arbetssätt och har lyft fram elevernas roll i projektet. Vi kan på mycket goda grunder rekommendera Stefan Holm och Dynamisk Utveckling AB för liknande uppgifter"
Lars-Åke Sigfridsson
Gymnasiechef